Κοντάκια Αγίου Γεωργίου

Κοντάκια Αγίου Γεωργίου

Κοντάκια Αγίου Γεωργίου

Κοντάκιον. Ἦχος δ΄. Ὁ ὑψωθεῖς
Γεωργηθεῖς, ὑπό Θεοῦ ἀνεδείχθης, τῆς εὐσεβείας γεωργός τιμιώτατος, τῶν ἀρετῶν τά δράγματα συλλέξας σεαυτῶ, σπείρας γάρ ἐν δάκρυσιν, εὐφροσύνη Θερίζεις, ἀθλήσας δέ δί’ αἵματος, τόν Χριστό ἐκομίσω, καί ταῖς πρεσβείαις, Ἅγιε, ταῖς σαῖς, πάσι παρέχεις πταισμάτων συγχώρησιν.

Ἕτερον Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ΄. Τῇ ὑπερμάχῳ
Ὡς τῶν Μαρτύρων ταξιάρχην καὶ ἀκρέμονα καὶ Ἐκκλησίας ἀκατάσειστον θεμέλιον Μακαρίζομέν σε πόθῳ Τροπαιοφόρε. Ἀλλ’ ὡς μέγας ἀρωγὸς ἡμῶν καὶ πρόβολος Ἐν παντὶ ἀντιλαβοῦ καὶ ὑπεράσπισον τῶν βοώντων σοι, χαίροις Μάρτυς Γεώργιε.

Γεώργιος

Ο Γιώργος είναι απόφοιτος της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου του Τορίνο (Ιταλία) και αριστούχος του μεταπτυχιακού τμήματος ΜΒΑ της αντίστοιχης σχολής του Πανεπιστημίου Kingston (Αγγλία). Ο παρόντας ιστότοπος είναι αποτέλεσμα της Ορθόδοξης πίστης του και της ευλάβειάς του στον Άγιο του οποίου το όνομα φέρει. More Posts

Αφήστε ένα σχόλιο

Το email σας δεν δημοσιεύεται.


*


14 + two =