Μεγαλυνάρια Αγίου Γεωργίου

Μεγαλυνάρια Αγίου Γεωργίου

Μεγαλυνάρια Αγίου Γεωργίου

Τόν θερμόν προστάτην καί βοηθόν, τόν ἐν κινδύνοις ἀντιλήπτορα ταχυνόν, τῶν Μαρτύρων κλέος, εἰδώλων καθαιρέτην, Γεώργιο τόν μέγαν πάντες τιμήσωμεν.

Ἄστρον ἀνατέταλκε φαεινόν, ἐκ τῆς Καππαδόκων, ὁ πολυάθλος τοῦ Χριστοῦ, Μάρτυς καί φωτίζει, πιστῶν ἅπαν τό πλῆθος, Γεώργιος ὁ μέγας, ὄν νῦν γεραίρομεν.

Χαίροις Ὀρθοδόξων ὁ βοηθός, χαίροις τῶν θαυμάτων, συμπαθέστατος χορηγός, χαίροις τῶν πασχόντων τερπνή παρηγορία, Γεώργιε τρισμάκαρ, Μαρτύρων ἔξαρχε.

Μέγας ἐν ἀθλήσει ἀναδειχθείς, ὡς τροπαιοφόρος, καὶ ἐν θαύμασιν εὐκλεής, μέγας ἀντιλήπτωρ, τῆς Ἐκκλησίας ὤφθης, Γεώργιε παμμάκαρ, Μαρτύρων καύχημα.

Γεώργιος

Ο Γιώργος είναι απόφοιτος της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου του Τορίνο (Ιταλία) και αριστούχος του μεταπτυχιακού τμήματος ΜΒΑ της αντίστοιχης σχολής του Πανεπιστημίου Kingston (Αγγλία). Ο παρόντας ιστότοπος είναι αποτέλεσμα της Ορθόδοξης πίστης του και της ευλάβειάς του στον Άγιο του οποίου το όνομα φέρει. More Posts

Αφήστε ένα σχόλιο

Το email σας δεν δημοσιεύεται.


*


three × 2 =