Ήχος

ήχος

Ιερά Αγρυπνία Αγίου Γεωργίου, Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Μεγάλης Γέφυρας Πιερίας, Νοέμβριος 2011

Share Button

Ύμνοι Αγίου Γεωργίου

Share Button

Παράκληση Αγίου Γεωργίου

Share Button

Ύμνοι Όρθρου Αγίου Γεωργίου

Share Button

Απολυτίκια Αγίου Γεωργίου Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ΄. Ὡς τῶν αἰχμαλώτων ἐλευθερωτής, καί τῶν πτωχῶν ὑπερασπιστής, ἀσθενούντων ἰατρός, βασιλέων ὑπέρμαχος, Τροπαιοφόρε Μεγαλομάρτυς Γεώργιε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῶ, σωθῆναι τάς ψυχᾶς ἠμῶν. Ἕτερον Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης Τῶν Μαρτύρων τὸ κλέος, καὶ λαμπρὸν ἀκροθίνιον, τῶν καινῶν τροπαίων …

Share Button